Bên trong quốc gia bí mật nhất thế giới

04.12.2010 10:55
Bên trong quốc gia bí mật nhất thế giới

Lãnh tụ Kim Nhật Thành vẫn được tôn thở như thần ...